Armeringsstål

Armeringsstål eller kamstål brukes for armering av betong.

Vi tilbyr armeringsstål med:

  • materialeklasser B500A, B500B, B500NC, K500C-T, B500B-T ja B600KX.
  • diameter 8-32 mm;
  • lengder 2m, 3m, 6m, 12m.

Teoretisk vekt per løpende meter finnes i produktets datablad.