Armeringsbalk

Armeringsbalk änvands i plattbärlag, lättballastbetong, överliggare, lätta bärande balkar ock bärande balkar för mellanliggande våningar. Ökar konstruktions styvhet.

tri

Se produktbladet för närmare information.