Eesti Traat OÜ-le väljastati keskonnadeklaratsioon

Oleme uhked, et Eesti Traat OÜ-le väljastati keskonnadeklaratsioon(EPD – Environmental Product Declaration)

Eesti Traat OÜ  EPD sertifikaat vastab standarditele 15804+A2 ja ISO 21930