Distantskandur USS

Kiireks ja lihtsaks armatuurvõrgu või sirgete armatuur- teraste vahekauguse fikseerimiseks. Tagab kindla ja stabiilse jalgealuse betoonivalu töödel.

Distantskandur Tri

Tri-armatuuri kasutatakse distantskandurina kiireks ja lihtsaks armatuurvõrgu või sirgete armatuurteraste vahekauguste fikseerimiseks. Tagab väga kindla ja stabiilse jalgealuse betoonivalu töödel ning kasutatakse suuremate koormuste puhul.