Distantskandur O

Ringikujulist distantskandurit kasutatakse kiireks ja lihtsaks armatuurvõrgu või sirgete armatuurteraste vahekauguste fikseerimiseks kindla ja stabiilse jalgealuse tagamiseks betoonivalu töödel.

Distantskandur Tri

Tri-armatuuri kasutatakse distantskandurina kiireks ja lihtsaks armatuurvõrgu või sirgete armatuurteraste vahekauguste fikseerimiseks. Tagab väga kindla ja stabiilse jalgealuse betoonivalu töödel ning kasutatakse suuremate koormuste puhul.