Tootmisohje arendamine EASi toetuse abil

Eesti Traat OÜ saab EASi teadmiste ja oskuste arendamise programmist toetust tootmisohje ja kvaliteetijuhtimise süsteemi arendamiseks summas 30 000 krooni.

Teadmiste ja oskuste arendamise programmi kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.

EL_Regionaalareng_horisontaal-300x177