Vuugisarruste pakendi ainuõigus omistati Eesti Traat OÜ-le

Eesti Traat OÜ-le kuulub vuugisarruste pakendi kasulik mudel, mille kohane teade avaldati Patendiameti ametlikus väljaandes “Eesti Kasuliku Mudeli Leht” 01/2009.

Meie leiutis käsitleb vuugisarruste pakendit, milles vuugisarrused on paigutatud pakkidena pikisuunas üksteise kõrvale ja peale selliselt, et horisontaalselt ja vertikaalselt kõrvutiasetsevad pakid asetsevad teineteise suhtes 90-kraadise nurga all.

Leiutiseni viis igapäevane vajadus vuugisarruseid (bi-armatuure) kompaktsemalt pakendada. Lisaks on pakend sellisel kujul keskkonnasõbralik tänu vähesele pakkematerjalile ning samuti on seda mugav transportida.

bi_pakend