Bistål murverksarmering

Bistål används vid armering av murverk av lättklinkerblock och tegelfasader som funktionell fogarmering.

Produkten motsvarar EU-direktiv för byggprodukter (305/2011/EU) och uppfyller alla krav i den europeiska harmoniserade standarden EN-845-3:2013+A1:2016 (försedd med obligatorisk CE-märkning).

Produkturvalet inkluderar obehandlat och förzinkat bistål samt bistål i rostfritt stål.

Se produktbladet för närmare information.